У Преочкој школи,

                                    у току њеног педесетогодишњег постојања радиле су бројне генерације учитеља и наставника, који су дали свој допринос образовању дјеце овог краја и уградили мање/више један дио себе у њихове будуће успијехе на професионалном плану. 

 

Рад наставника можемо подијелити на два периода, онај између два свијетска рата и други послије другог свијетског рата. За прву руку доносимо почетни списак наставника, са подацима са којима се сада располаже (уколико имате више податка молимо вас да нам доставите на наше контакт адресе). Унапријед се извињавамо за евентуалне грешке или непрецизности.

Период између два свијетска рата:

    1. Перија Рудолф - Ерак (Гламоч, ? , ?)                1932 - 1936, први учитељ у Преоцу
    2. Мирко Барој (Зрењанин, ? , ?)                            1936 - 1941                                 

 

Период послије Другог свијетског рата:

    1. Милош Рујевић - Мрша (Дрвар)                         1944 - 1945, извео генерацију док је још трајао рат
    2. Јовановић Војимир (Колашин)                           1945 - 1950, први учитељ послије ослобођења земље
    3. Јањош Милан (Приједор)                                    1952 - 1953
    4. Анђелић Мишо (Колашин)                                   1954 -1955
    5. Вишекруна Војин (Тичево 1932. - )                     1947 - 1955,  касније директор школе 1955 - 1985
    6. Бенић Секула (Преодац, 1935. -) 
    7. Боровић Милан (Радучић код Книна)                1954 - 1960
    8. Боровић Вера 
    9. Величан Ружица (Загреб)                                      1952 - 1953
    10. Громилић Хајрудин (Ливно)                                  1953 - 1954
    11. Мушић Омер (Ливно) 
    12. Мушић Алмаса 
    13. Бучевац Жељо (Ужице)                                           1963 - 1964 , наставник математике и физике
    14. Терзић Смиља (Шабац)                                           1963 - 1965 , наставник српског језика
    15. Ајдер Јован (Преодац, 1936. - )                             1964 - 1967 , наставник физичког васпитања
    16. Бенић Славко (Преодац, 1939.- 1992)                 1964 - 1970 , наставник математике и физике
    17. Салић Лазо (Преодац, 1931.- 1997)                     1955 - 1958, 
    18. Радун Бранко (Подић)                                               1972 - 1975
    19. Петковић Владо (Прекаја)
    20. Принцип Борка (Преодац)                                       1955 - 1957 , професор билогије
    21. Тртић Војко (Преодац, 1939. - )                               1955 - 1957 , наставник математике
    22. Тртић Милосава - Мика (Преодац, 1944. - )         1963 - 1967 , учитељица и наставник општетехничког васпитања
    23. Тртић Милош (Преодац, 1943.-  )                            1963 -1966 , учитељ и наставник географије
    24. Гаврић-Бенић Рада (Гламоч)                                   1966 - 1970
    25. Штрбац Анђелка (Малешевци, 1935. - 19__)       1955 - 1956
    26. Радловић Перо (Радловићи,  - 2013)                      1970 - 1985, наставник математике
    27. Полић Радомир - Шеле (Преодац, 1942.-1986.) 1962 - 1985, последњи наставник у школи.

 

 

©MT-сва права придржана - Joomla templates by a4joomla